Üldehitus- ja remonditööd

EHITUS- JA REMONDITÖÖD

fassaaditööd, katusetööd
siseviimistlus
rõdu piirdelaudade vahetus, remont, hooldus
kõikvõimalikud ehitus- ja remonditööd

SANTEHNILISED TÖÖD
küttesüsteemi surveproov
kanalisatsioonitorude vahetus ja remont
vannide ja valamute äravoolutorustike vahetus ja remont
kortermajade püstakute vahetus
kütte- ja soojaveesüsteemi õhutamise toimingud

FASSAADI SOOJUSTUS JA RENOVEERIMINE


Hotell Valge Kroon – sise- ja välisviimistlus (fassaaditööd ca 230 m2,
tsokli restaureerimine lubikrohviga, siseruumide krohvimine lubikrohviga).

Eramute fassaaditööd